NL | FR | ENG

Historiek

 • 1818

  110 jaar contreras in een 190-jarige brouwerij
  Op het hoogste punt van Gavere stond in de 19de eeuw het landbouwbedrijf van de familie Latte. Het omvatte, naast de boerderij, ook een windmolen en een brouwerij. Ongewoon was de combinatie landbouwer-brouwer in die tijd niet. Het waren beide arbeidsintensieve stielen, die nog lang niet de huidige vormen van mechanisering kenden. Ze waren bovendien complementair, want in de zomer werd op het veld het graan geteeld, dat in de winter zelf werd gemout en verwerkt in de eigen brouwerij.

  De start van brouwerij Latte dateert uit 1818. In de tweede helft van de 19de eeuw werd het bedrijf geleid door Valère Latte. Die was niet alleen landbouwer en brouwer, maar daarbij ook nog eens gemeentesecretaris van Gavere. In 1898 verkocht de familie Latte de brouwerij aan René Contreras.

 • 1898

  René Contreras, ontvanger der accijnzen in Watervliet en afkomstig uit een familie met Spaanse voorouders, bezat reeds een brouwerij in Evergem. Het is onduidelijk wat hij toen gedaan heeft met de Evergemse brouwerij. Waarschijnlijk heeft hij toen de uitbating in Evergem van de hand gedaan of in pacht gegeven. De brouwerij in Evergem werd stopgezet in 1920.

  In 1920 deed René Contreras zijn brouwerij in Gavere opnieuw van de hand en verkocht ze aan zijn neef Marcel Contreras, geboren in 1901 te Dikkelvenne. Gezien de jeugdige leeftijd van Marcel werd de verkoopakte opgemaakt op naam van Paul Contreras, vader van Marcel. Paul Contreras zou echter nooit zelf enig uitstaans gehad hebben met de eigenlijke brouwactiviteiten.

 • 1920

  Het was integendeel Marcel die de brouwerij zou uitbouwen tot een modern 20ste-eeuws bedrijf. Hij gaf de gebouwen hun huidige vorm. Het plaatsen van een koelinstallatie maakte het mogelijk om naast bieren van hoge gisting ook te starten met laaggegiste bieren. Zo verschenen voor de Tweede Wereldoorlog reeds Contra Pils en Raf Export (genoemd naar de nabijgelegen luchtmachtbasis van de Royal Air Force). Verder was er ook een blond tafelbier, maar het bier waarmee de brouwerij in de regio haar faam behaalde was toch het Tonneke en het daarvan afgeleide Maarts Tonneke.

  Eigenlijk was de naam bij de lancering niet Tonneke, maar Special. Het was een typisch amberkleurig bier van hoge gisting in de stijl van de ‘Spéciale Belge’, een biersoort die op korte tijd heel populair geworden was en door vele brouwers in hun assortiment was opgenomen. Zo ook door Marcel Contreras. Het bijzondere aan deze Special was echter, dat hij aanvankelijk alleen werd aangeboden in houten vaten, afgevuld zonder koolzuursaturatie. Klanten die het bier kwamen halen vroegen dan niet om een vat Special, maar zeiden: “Geef mij nog eens zo’n tonneke”. Zo wijzigde de naam geleidelijk van Special in Tonneke. Later werd het bier ook afgevuld in flesjes.

  Sinds april 2008 is Tonneke erkend als Traditioneel Streekproduct.

  Het Maarts Tonneke verschilde van het gewone Tonneke doordat het enkel in de maand gebrouwen werd, tijdens het ontluiken van de lente wanneer “het water bloeit”. Het bier kende bovendien een hergisting op fles.

  Rond het midden van vorige eeuw brouwde Marcel Contreras ook nog een kriekbier en een bruin bier, maar de productie daarvan werd niet lang in stand gehouden. Het kriekbier sneuvelde omdat het hoe langer hoe moeilijker werd echte noordkrieken te vinden. Het bruine bier was in feite een jong bier, versneden met bier van zowat 5 jaar oud. Een dergelijke lange lagering was voor de brouwerij echter een te grote investering en financieel niet houdbaar.

 • 1952

  Op het heraldieke familieschild staan een adelaar, een ster en een leeuw en deze wijzen duidelijk op een Spaanse invloed, meer bepaald de streek van Castilië en Estramadura, en leggen verder ook een link naar Bohemen. De oorspronkelijke familienaam was vroeger ‘de Contreras’, maar de kleine ‘de’ werd weggelaten toen de adel tijdens de Spaanse Revolutie in ongenade viel.

 • 1957

  Marcel Contreras, gehuwd met Marguerite De Bruyne, had twee zonen: Roland (die magistraat werd) en Willy. De oudste zoon Willy zou het bedrijf van zijn vader voortzetten en na het behalen van zijn diploma in 1957 ging hij naast zijn vader in de brouwerij aan het werk, om, na de dood van Marcel op 28 februari 1982, uiteindelijk de leiding alleen op zich te nemen.

 • 2004

  In 2004 werd gestart met het Valeir-gamma, met de lancering van Valeir Blond, een hooggegist bier van 6,5 vol.% alc., hergist op fles. Datzelfde jaar zag ook het X-Mas Beer het levenslicht, een kerstbier dat aanvankelijk in opdracht van een vereniging gebrouwen werd, maar nadien in het eigen gamma van de brouwerij opgenomen werd. In 2006 volgde Valeir Divers, een tripel-type van 8,5 vol.% alc., meteen een veel sterker bier dan ooit door de brouwerij geproduceerd werd. Nog in 2006 volgde dan Valeir Donker, dat eigenlijk in de herfst van 2005 al een try-out kende onder de naam Carlos, ter herdenking van voormalig burgemeester Carlos Dierickx van Gavere.

 • 2005

  Vanaf de 21ste eeuw namen Ann Contreras, de enige dochter uit het huwelijk van Willy Contreras met Madeleine D’Hauwers, en haar verloofde Frederik De Vrieze de roerstok geleidelijk over. Hun eerste “wapenfeit” in de brouwerij was in 2002 de herlancering van het Maarts Tonneke, dat tot dan eigenlijk nauwelijks buiten de eigen gemeentegrenzen kwam. Een complete restyling – met onder meer een nieuw etiket waarop de naam Mars staat, voorzien van de ondertitel “Contreras’ Especial” om aan de Spaanse roots van de brouwersfamilie te herinneren – gaf het bier onmiddellijk een grotere commerciële bekendheid.

 • 2007

  In 2007 gaf de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in Gavere aanleiding tot een nieuw blond bier van 6,5 vol.% alc. onder de gelegenheidsnaam El Toro. In het permanent aanbod bleef het bier nadien voortbestaan als Valeir Extra.